Genesis 4:18

JBS

Y a Enoc nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec.


Sentimiento:
Neutral(0.527019257)

JBS - Biblia del Jubileo

Y a Enoc nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec.


Sentimiento:
Neutral(0.527019257)
        


Referência Cruzada - JBS